Landbrug
Jagt
Jagtkonsortierne
Jagt på Romsø
Alt inklusive
Priser og kontakt
Hverringe og Hindsholm
Hverringes historie
Herregårdslandskabet
Boliger
Skovbrug
Romsø
Centrum for Restaurering

HERREGÅRDSLANDSKABET

Halvøen Hindsholm ligger mellem to farvande – Odense Fjord og Storebælt. Hindsholm er et interessant geologisk område, skabt af Storebælstgletcheren i den sidste istid, som har tilvejebragt et kuperet landskab af større og mindre bakker, moser, strandenge, klinter og skovklædte bakker mod Storebælt. Der er med andre ord en usædvanlig variation af landskabstyper.   

"Hindsholms bakkeland er noget helt unikt og opleves af de fleste som et spændende landskab. Her er den bølgende bundmoræne dækket af et stort antal drumlins, dvs. langagtige bakker, der ligesom hvalkroppe strækker sig nordnordvest-sydsydøst. Bundmorænelandskabet under disse drumlins bliver lavere nordud, og til sidst opløses Hindsholm et veritabelt ølandsskab ligesom en skærgård."

 

Uddrag fra opslaget "Landskabets dannelse" skrevet af Niels Ulrik Hansen fra bogen  "Østfyn i Øjesyn" udgivet af Kerteminde- egnenes Museer og Nyborg og Omegns Museer.

 

At bevæge sig rundt på offentlige veje og stiforløb er én ting og som ejer, bosiddende, landmand eller jæger at traversere over marker, gennem skove og bakketoppe noget helt andet!

Hverringes østside mod Storebælt er begunstiget af usædvanligt tæt beliggende forløb af bakkeformationer der har ligget som en udfordrende forudsætning for placeringen af vejene. En logisk bevægelse fra A til B er derfor en sjældenhed på Hverringes jorder, og ét af de stærke karaktertræk på stedet; man tvinges simpelthen ud på en længere landskabelig ”rejse”, når man vil nå et bestemt mål og man skal ikke forvente at kunne overskue vejene før efter flere ture i området.

Sådan siger landskabsarkitekten om Hverringe

”Bevoksning og beplantning er på det meste af Hverringes jorder præget af en ”orden af tilfældighed”, hvor mange arter buske og træer står side om side med hinanden i de levende hegn. Der hersker qua de gamle, til dels udvoksede og store træer – både solitært og i grupper – en særlig stemning af landskabelige musik - ”variationer over et landskabstema”. Blandede hegn, bøgeskove, stynede popler, frodige remiser og solitære egetræer kendetegner bevoksningen – og udgør det karakteristiske ”penselstrøg” mellem bakkerne i det spredt bebyggede ejerlav.” 
 

 

Uddrag fra Landskabs analyse udarbejdet af landsskabsarkitetk Hanne Bat Finke, Land+  

 

 

  NYHEDER OG
TILBUD
 
      
 

SELSKAB ELLER MØDE

Brug for de helt rigtige omgivelser til dit næste arrangement eller møde?

- så book Gl. Broløkke

se mere her

 
     
 

RESTAURERINGSKURSUS
PÅ HERREGÅRDEN

Bliv klogere på dit gamle hus

se mere her

 
 

 

 


    

 

 

Hverringe | Hverringevej 206 | 5300 Kerteminde | Tlf. +45 63 32 31 30 | Fax. +45 65 32 10 19 | info@hverringe.dk | Cookiepolitik | Persondatapolitik