PERSONDATAPOLITIK

Denne persondatapolitik beskriver rollefordelingen mellem dataansvarlig og databehandler, hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, videregivelse af personoplysninger, opbevaringen af personoplysninger, dine rettigheder som bruger og andre vigtige oplysninger, når du er bruger af vores website.

1. Dataansvarlig

Hverringe Gods
Hverringevej 206
5300 Kerteminde

CVR-nr.: 32025641

Kontaktperson: Dorte Øllegaard Utecht
Kontakt e-mail: du@hverringe.dk

 

2. Typer af personoplysninger

 
Vi har opdelt personoplysningerne i tre kategorier: Generelle data, persondata og følsomme persondata.
 
Generelle data
Når du besøger vores website hverringegods.dk indsamler vi oplysninger om dig via cookies. Nogle af disse data er nødvendige data, der sikre helt grundlæggende funktionalitet på websitet samt huske dine cookieindstillinger, andre er valgfri data. Valgfri data er for eksempel præference-, statistik- og marketingdata. Se yderligere uddybning i vores cookiepolitik.  
 
Persondata

Når du udfylder en formular på vores website, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller bliver kunde hos os, så indsamler vi persondata om dig for at kunne levere vores ydelser til dig.

Disse oplysninger kan omfatte navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

 
Følsomme persondata
Vi beder dig undlade at indtaste såkaldte følsomme persondata nogen steder på vores website, herunder i kommentarfelter, beskeder eller lignende felter, som er eller bliver tilgængelige for dig. Følsomme persondata omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt eller fagforeningstilhørsforhold.
 
3. Formål med behandling af personoplysninger
 

Vores indsamling og behandling af generelle data jf. ovenstående foretages af hensyn til vores legitime interesse i at forbedre oplevelsen for vores besøgende af at anvende vores website, afhjælpe fejlsøgning og tiltrække nye kunder.

Vores indsamling og behandling af persondata jf. ovenstående foretages for at kunne opfylde aftalen med vores kunder i forhold til besvarelse af din henvendelser og kundesupport.

 

4. Videregivelse af personoplysninger 

 

Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre, medmindre lovgivningen kræver det eller tillader det.

For at kunne levere de ønskede varer og ydelser, kan det være nødvendigt at vi deler og overdrager dine personlige oplysninger til tredjeparter.

I nogle tilfælde drejer det sig f.eks. om samarbejdspartnere som underleverandører, logistiktjenesteudbydere og lignende som ikke behandler data med levere en ydelse, f.eks. transportydelse. Disse vil væres selvstændige dataansvarlige.

I andre tilfælde drejer det sig om samarbejdspartnere som it-leverandører, marketingbureauer, betalingstjenesteudbydere osv. I disse tilfælde er tredjepart databehandler og har kun lov til behandle persondata på vores vegne og i overensstemmelse med vores instrukser.

Vi bekræfter, at vi ikke vil sælge eller udleje dine personlige oplysninger til tredjeparter, så de kan bruge dem til deres egen direkte markedsføring, medmindre vi har indhentet dit samtykke til at gøre dette.

 

5. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

 

Vi sørger løbende for at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, som vi har indsamlet dem til.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du har et aktivt kundeforhold hos os og i en periode på 5 år efterfølgende i henhold til reglerne i Bogføringsloven.

I forhold til tilmelding til vores lejerdatabase, så opbevarer vi dine personoplysninger så længe du selv ønsker at være skrevet op. Du kan til enhver tid framelde dig databasen ved at kontakte os.

I forhold til vores kontaktformularer på websitet, så opbevarer vi dine personoplysninger i vores CRM-system, så længe vi arbejder aktivt med dem.

I tilfælde af en evt. tvist forbeholder vi os i alle tilfælde ret til at opbevarer data i hele perioden hvor tvisten afklares.

 

6. Dine rettigheder

 
Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med at gøre brug af. Dine rettigheder omfatter:
  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
  • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet nogle af dine personoplysninger.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
  • Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi skal bruge personoplysningerne for at leve op til vores aftale med dig.
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.
  • Hvis vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på den e-mail, der fremgår nederst i denne persondatapolitik. Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

 

7. Vigtige oplysninger

 
Ændringer i persondatapolitikken

Den hastige udvikling på internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne persondatapolitik. Ved rettelser ændrer vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Medmindre andet er angivet, gælder vores nuværende persondatapolitik for alle de oplysninger, som vi har om dig.

 
Sikkerhed

Vi har implementeret forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med branchestandarderne. Adgangen til dine data er beskyttet med et login og kan kun tilgås af brugere hos os, der har individuelle og særskilte logins.

Da internettet ikke er et 100% sikkert miljø, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af de oplysninger, som du overfører til os. Der er ingen garanti for, at der ikke, ved brug af ulovlige metoder, kan opnås adgang til oplysningerne, og at de ikke kan blive videregivet, ændret eller ødelagt ved et brud på vores fysiske, tekniske eller administrative sikkerhedsforanstaltninger.

 

8. Kommunikation

 

Ved indgåelse af et kunde/brugerforhold med os accepterer du at modtage kommunikation fra Hverringe Gods i forhold til den konkrete ydelse, generelle informationer fra Hverringe Gods og specifikke informationer om de ydelser, som Hverringe Gods tilbyder.

Til det formål indsamler og behandler vi dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

 

9. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på info@hverringe.dk.

Denne udgave af persondatapolitikken er version 2.

Senest opdateret den 25.06.2020.

Hverringe | Hverringevej 206 | 5300 Kerteminde | Tlf. +45 63 32 31 30 | Fax. +45 65 32 10 19 | info@hverringe.dk | Cookiepolitik | Persondatapolitik