Landbrug
Jagt
Boliger
Skovbrug
Skov og klima
Romsø
Centrum for Restaurering

SKOVBRUG

Hverringes ca. 220 ha skove er samlet i Mølleskov og Haveskov omkring de gamle hovedgårde Hverringe og Broløkke, mens Stavre skov, Kalvehaverne og Bøgebjerg skov ligger langs Hindsholms østkyst som rester af de gamle kystskove.

Betingelser
Jordbunden er de fleste steder en frugtbar skovmuld, terrænet er svagt bakket, klimaet er mildt kystklima og nedbøren er lav, kun ca 550 mm. Det er et godt område til dyrkning af løvtræ, mens nåletræ ofte får en meget kraftig vækst i starten, men senere svækkes væksten og træerne bliver ikke gamle.

Bæredygtig skov
På Hverringe arbejder vi på at opbygge en bæredygtig og stormstabil skov. Vi hugger kun træ når der er fornuftige afsætningsmuligheder, og hugsten har i mange år været lavere end tilvæksten. Der er derfor sket en opsparing af træ i skoven. Vi producerer juletræer på 16 ha.

Skoven er certificeret efter PEFC - Dansk skovstandard.

Varieret skov til glæde for mennesker og dyr
For at skabe variation i skoven anlægges nye bevoksninger med flere træarter. Gran plantes stor set kun som holme melllem løvtræer. Skovenens meget store råvildtbestand spiser stort set al naturlig opvækst. For at danne ny skov er vi derfor nødt til at indhegne de nye beplantninger. Vi tager i øvrigt hensyn til vildtet ved hele tiden at øge arealernes bæreevne gennem plantevalg, behandlingsvalg og kulturmetoder.

Hverringe støttes i skovdriften af en skovfoged fra Skovdyrkerforeningen Fyn.

Brændesalg
Brænde sælges til selvskovere og samlere. Kontakt godskontoret.  

Romsø
Romsø er igennem en aftale med Skov- & Naturstyrelsen sikret som en græsningsskov. Dåvildtet plejer de lysåbne arealer, og skoven forynges ved hegning. 271 løvtræer skal blive på øen til død og henfald til glæde for et varieret dyre og insektliv.

 

 

  NYHEDER OG
TILBUD
 
      
 

SELSKAB ELLER MØDE

Brug for de helt rigtige omgivelser til dit næste arrangement eller møde?

- så book Gl. Broløkke

se mere her

 
     
 

RESTAURERINGSKURSUS
PÅ HERREGÅRDEN

Bliv klogere på dit gamle hus

se mere her

 
 

 

 


    

 

 

Hverringe | Hverringevej 206 | 5300 Kerteminde | Tlf. +45 63 32 31 30 | Fax. +45 65 32 10 19 | info@hverringe.dk | Cookiepolitik | Persondatapolitik