Mission og vision
Historien
Landskabet
Frivillig fredning
Bygningskultur
Bæredygtighed

FRA TÅRNBORG TIL MODERNE VIRKSOMHED

Ca. 1300: De første historiske spor, resterne af den oprindelige Hverringe tårnborg, stammer fra middelalderen.  

Ca. 1550: Familien Lykke opfører en vandborg i form af et dobbelthus ligesom Egeskov. Den sidste Lykke blev efter svenskekrigene dømt fra liv, ære og gods.

1662: Lykke familien fratages liv, ære og gods. Ved enevældens indførelse blev gården overtaget af Dorthe Daa, en slægtning der havde pant i gården.

1737: Familien Iuel (Juel) arvede Hverringe, hvor arvingerne på dramatisk vis måtte trække lod om ejendommen. Den første vinder døde allerede året efter, så de resterende familiemedlemmer måtte derfor gennemføre den nervepirrende proces én gang til. Den anden vinder, Peder Iuel, slog sig som ejer ned på ejendommen.

1757: Peder Iuel opretter ejendommen som stamhus, der skulle gå udelt i arv til efterkommerne. Hans og hans hustru Birthe Cathrine Levetzau’s sarkofager kan ses i Kerteminde Kirke.

1779: Den 7-årige sønnesøn Hans Rudolph Iuel blev ejer af ejendommen, hvor han virkede i 77 år.

1795: Hans Rudolph Iuel opfører den nuværende hovedbygning.

1809: Hans Rudolph Iuel gennemførte en dramatisk befrielse af øen Romsø i en træfning med englænderne. Her blev taget 100 fanger, som - i mangel af et bedre fængsel - blev indespærret i Kerteminde Kirke.

1856: Hans Rudolph Iuel døde, og blev bisat i det kapel, han havde lavet bygge ved Viby Kirke.

1879: Hans Rudolph Iuels oldebarn, Rudolph Iuel, blev som 19-årig ejer og opførte efter en stor, påsat brand den nye avlsgård vest for vejen samt boligerne omkring hovedbygningen.

1885: Hovedbygningen blev restaureret og fik sit nuværende udseende. Den gamle smedie vest for hovedbygningen er den sidste rest af den gamle avlsgård.

1923: Hans søn, Kammerre Niels Iuel, gennemførte ophævelsen af stamhuset og sikrede ved opkøb af jord i Flødstrup sogn ejendommens jordtilliggende og dermed det økonomiske grundlag.

1955: Niels Iuel sikrer det enestående kystvendte herregårdslandskab ved at gennemføre en række frivillige, erstatningsfri fredninger af landskaberne omkring Broløkke, Stavre, Bjørnens Krat og øen Romsø. Herregårdslandskab er det som Hverringe er mest kendt for idag.

1977: Den nuværende ejer, Niels Iuel Reventlow overtager Hverringe.

 

 

  NYHEDER OG
TILBUD
 
      
 

SELSKAB ELLER MØDE

Brug for de helt rigtige omgivelser til dit næste arrangement eller møde?

- så book Gl. Broløkke

se mere her

 
     
 

RESTAURERINGSKURSUS
PÅ HERREGÅRDEN

Bliv klogere på dit gamle hus

se mere her

 
 

 

 


    

 

 

Hverringe | Hverringevej 206 | 5300 Kerteminde | Tlf. +45 63 32 31 30 | Fax. +45 65 32 10 19 | info@hverringe.dk | Cookiepolitik | Persondatapolitik